Firma Joy Global Inc. z zaangażowaniem działa na rzecz promocji najwyższych standardów i wartości etycznych.  Nasze „Ogólne zasady praktyki handlowej” stanowią ramy działania dla wszystkich członków kierownictwa, pracowników i członków zarządu firmy Joy Global Inc. oraz jej spółek zależnych na całym świecie w przypadku konieczności podejmowania wszelkich decyzji.  Oczekujemy, że nasi konsultanci, podwykonawcy i inne podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, także będą przestrzegać tych standardów.

Reputacja stanowi dla nas największą wartość oraz fundament trwałego sukcesu na rynku, wśród społeczności i w krajach, w których działamy. 

Aby promować najwyższe standardy etyki w biznesie, prawość i zgodność z przepisami prawa, będziemy:

 • Stosować uczciwe, legalne i etyczne sposoby postępowania
 • Przestrzegać wszystkich właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz firmowych zasad
 • Prowadzić precyzyjną rachunkowość
 • Konkurować uczciwie na rynkach, które obsługujemy
 • Unikać konfliktu interesów
 • Oferować bezpieczne i niezawodne produkty i usługi
 • Traktować ludzi sprawiedliwie i z szacunkiem, akceptując ich punkty widzenia, kultury i doświadczenia
 • Strzec informacji dotyczących pracowników i aktywów firmy
 • Utrzymywać bezpieczne i zdrowe warunki pracy
 • Prowadzić działalność w poczuciu odpowiedzialności za środowisko
 • Zgłaszać wszelkie potencjalne przypadki naruszenia „Ogólnych zasad praktyki handlowej” lub wszelkie inne wątpliwości natury etycznej za pomocą odpowiednich kanałów udostępnionych przez firmę, do których zalicza się linia pomocy dla pracowników

Aby dowiedzieć się o tych obowiązkach, zapraszamy do odwiedzenia centrum inwestora oraz zapoznania się z „Ogólnymi zasadami praktyki handlowej”. 

Może Cię zainteresować...