Zasada bezszkodowości jest jednym z najważniejszych przekonań operacyjnych. W miarę jak pomagamy klientom wyeliminować ludzi z niebezpiecznych miejsc, nakazem staje się też dawanie przykładu w naszych zakładach na całym świecie.

Ponieważ pracownicy to nasza największa wartość, ponosimy za nich olbrzymią odpowiedzialność. Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik powinien być tego pewny, że pracuje w bezpiecznych warunkach, aby mógł codziennie wracać do domu, do rodziny, do przyjaciół bez uszczerbku na zdrowiu.

Nasze dążenie do zapewnienia bezszkodowości polega na wykorzystaniu licznych narzędzi:

  • Systematyzacja: jeden, globalny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zmniejsza ryzyko i zmienność sytuacji w naszych zakładach na całym świecie
  • Standaryzacja: standardowe systemy, programy i zachowanie kierownictwa zapewnia, że wszyscy pracownicy mają zapewnione takie same warunki bezpieczeństwa bez względu na lokalizację
  • Automatyzacja: wykorzystujemy rozwiązania techniczne, aby podnieść poziom bezpieczeństwa
  • Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa: nasza kadra kierownicza koncentruje się raczej na analizie zachowań dotyczących bezpieczeństwa w celu przewidywania zagrożeń, a nie na rejestrowaniu danych powypadkowych
  • Zarządzanie ryzykiem: nasze podejście służy wskazywaniu zagrożeń i potencjalnych niebezpieczeństw, aby możliwe było wdrożenie skutecznych środków kontroli, które zapewniają bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz chronią środowisko
  • Globalna wymiana: korzystamy z faktu, że jesteśmy firmą globalną, pozyskując fachową wiedzę we wszelkich możliwych miejscach i nieustannie się nią dzieląc z innymi

Może Cię zainteresować...