Firma Joy Global zachęca pracowników na całym świecie do zdobywania informacji dotyczących polityki publicznej władz i aktywnego udziału w rozwiązywaniu kwestii o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszej branży, klientów i firmy.

Oczywistą misją firmy Joy Global jest rozwiązywanie najtrudniejszych wyzwań branży górniczej poprzez oferowanie klientom światowej klasy produktów i procesów zapewnianych przez bezpośrednią sieć obsługi. Dążymy do tego, aby być wiodącym dostawcą w branży górniczej. 

To dążenie i misja daje całej naszej firmie siłę do projektowania, konstruowania, stosowania, obsługiwania i wspierania najlepszych w swojej klasie urządzeń górniczych na świecie. 

Dążąc do współpracy z klientami w zakresie zapewnienia wydajności naszych urządzeń, chcemy także współpracować z nimi i z całą branżą w kwestiach dotyczących rozwiązywania problemów publicznych.  Idziemy ramię w ramię z klientami, popierając politykę władz, które dostrzegają istotną rolę odgrywaną przez górnictwo jako kluczową gałąź przemysłu. Wspólnie z klientami odczuwamy wpływ decyzji władz, więc niezwykle ważna jest współpraca przy aktywnym rozwiązywaniu spraw wynikających z polityki publicznej, która wpływa na branżę górniczą na obsługiwanych przez nas na całym świecie rynkach.

Z przyjemnością gościmy także w naszych zakładach wybieranych i mianowanych przedstawicieli władz, aby zapoznać się z oczekiwaniami dotyczącymi naszego wpływu na lokalne społeczności. Wizyty te pozwalają na szczere rozmowy na temat poprawy lokalnego klimatu dla biznesu oraz zwiększenia w przyszłości liczby miejsc pracy.

Firma Joy Global aktywnie działa w licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych, które wspierają branżę górniczą. Aby uzyskać informacje dotyczące spraw wynikających z polityki publicznej władz, która ma wpływ na naszą branżę, zachęcamy do odwiedzenia następujących witryn: