Firma Joy Global w dalszym ciągu wykazuje się zdecydowanym działaniem na najbardziej wymagającym od dekady rynku górniczym. W roku 2015 ponownie stawimy czoła tym wyzwaniom i w dalszym ciągu będziemy się koncentrować na realizacji zobowiązań finansowych wobec akcjonariuszy oraz zobowiązań dotyczących obsługi wobec klientów.

Nasze inicjatywy zmierzające do doskonałości operacyjnej systemów biznesowych firmy Joy Global umożliwiły nam w roku 2014 realizację z nadwyżką celów w zakresie oszczędności i działania te będziemy kontynuować także w roku 2015. Duże przepływy pieniężne pozwoliły nam zapewnić inwestorom większy zwrot z inwestycji poprzez odkup akcji i zwiększenie dywidendy po raz pierwszy od pięciu lat. W roku 2015 w dalszym ciągu będziemy zwiększać wartość dla akcjonariuszy, inwestować wewnętrznie w nowe produkty i usługi oraz rozwijać strategię wzrostu. W dalszym ciągu będziemy realizować strategię związaną ze zwięzłymi surowcami mineralnymi, wykorzystując fakt zakupu Mining Technologies International (MTI), kanadyjskiej spółki specjalizującej się w podziemnych urządzeniach do wydobycia zwięzłych surowców mineralnych. Ta nowość w portfelu produktów firmy Joy Global stanowi kolejny krok w strategii rozwoju i ekspansji na rynku m.in. niklu, palladu, platyny, złota i miedzi.

Trudne globalne warunki gospodarcze i rynkowe będą utrzymywać się w roku 2015, ponieważ musi dojść do wchłonięcia braku równowagi pomiędzy podażą a popytem spowodowanego przez wieloletnie inwestycje w branży górniczej. W odpowiedzi na tę sytuację firma Joy Global w dalszym ciągu będzie koncentrować się na obniżaniu kosztów poprzez wydajność operacyjną, jednocześnie nadal inwestując w ludzi, produkty i procesy, dążąc do osiągnięcia wydajności na światowym poziomie i tworząc pewniejszą przyszłość dla naszej spółki. Zawsze z rozwagą zarządzaliśmy bilansem i będziemy nadal tak postępować w tej trudnej sytuacji rynkowej, jednocześnie oferując klientom obsługę na światowym poziomie.

W roku 2015 przed firmą Joy Global ponownie stanie zadanie polegające na rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań na niełatwym rynku górniczym. Ponieważ dążymy do ciągłego doskonalenia się, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa w dalszym ciągu będzie zdecydowanie definiować to, kim jesteśmy. Nasi pracownicy są pasjonatami, jeśli chodzi o dostarczanie światowej klasy usług i produktów, stawiając sobie za cel uczynienie z każdego klienta źródła wiedzy.