Urządzenia firmy Joy Global są stosowane niemal we wszystkich typach eksploatacji górniczej na świecie. Chociaż zdecydowanie wspieramy branżę węglową, nasza poszerzająca się linia produktów przeznaczonych do podziemnej eksploatacji skał twardych stanowi kolejny krok naszej ekspansji m.in. na rynki wydobycia niklu, palladu, platyny, złota i miedzi.

Ciągła ekspansja gospodarek wschodzących wymaga nieprzerwanej optymalizacji globalnej bazy produkcyjnej i dystrybucyjnej na całym świecie. Dlatego nadal będziemy rozwijać nasze obiekty w Chinach, aby zapewnić indywidualne, pełnosystemowe rozwiązania na rynku, który szybko się konsoliduje i dąży do zmniejszenia krzywej kosztów. Firma Joy Global z zaangażowaniem działa na rzecz możliwości szybkiego dopasowania się do lokalnych potrzeb klientów.  

Na poniższych ilustracjach przedstawiono nasze aktualne globalne przywództwo:

  • W różnych segmentach rynku surowców mineralnych
  • W systemach zarządzania cyklem eksploatacji
  • Na rynkach dojrzałych i wschodzących w różnych częściach świata


Source: Joy Global Inc. 2015 Annual Report