Najważniejsze informacje o systemie czujników zbliżeniowych Smartzone 

 • Rozpoznaje i monitoruje ruch ludzi wokół urządzeń
 • Kompatybilny z wszystkimi produktami marki Joy do systemów komorowo-filarowych
 • Strefy monitorowania odpowiednie dla poszczególnych urządzeń
 • Urządzenia noszone przez pracowników posiadające dopuszczenie MSHA
 • Łatwa interakcja między kilkoma urządzeniami

Ogólne informacje o systemie

System czujników zbliżeniowych Smartzone marki Joy pomaga nauczyć personel, aby obsługiwał podziemne urządzenia górnicze z bezpiecznych stref pracy, i aby utrzymywał odpowiednią odległość od stref zagrożenia. System Smartzone rozpoznaje i monitoruje ruchy poszczególnych pracowników wokół urządzenia, zapewniając kolejny poziom analizy przeznaczony do wykorzystania w czasie dogłębnych szkoleń. System Smartzone nie ma na celu zastąpienia szkoleń lub bezpiecznych sposobów wykonywania prac. Jest to raczej przydatne narzędzie w ramach ogólnego programu szkoleniowego pracowników.

Działanie systemu

System Smartzone składa się z dwóch powiązanych komponentów:

 • Moduły sterujące: moduły sterujące są umieszczane w strategicznych miejscach urządzenia, obejmując różnorodne kierunki i kąty ruchu. Moduły sterujące następnie współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, aby śledzić pozycję osób mających przy sobie odpowiednie elementy przeznaczone dla pracowników
 • Elementy noszone przez pracowników: są to kompaktowe elementy mniej więcej wielkości telefonu komórkowego, które są noszone przez pracowników kopalni. Każdy element emituje sygnał, który jest rejestrowany i śledzony przez moduły sterujące

System Smartzone utrzymuje dwie odrębne strefy robocze wokół urządzenia:

 • Strefa wstępnego ostrzegania: w pierwszej strefie zwanej też strefą wstępnego ostrzegania, system Smartzone sygnalizuje obecność człowieka sygnałem dźwiękowym i wzrokowym, jeżeli element noszony przez pracownika znajdzie się zbyt blisko urządzenia
 • Strefa wyłączania: w strefie drugiej, zwanej strefą wyłączania, system Smartzone wyłącza różne funkcje urządzenia, kiedy wykryje w niej człowieka mającego przy sobie element przeznaczony dla pracowników

Kształt stref zależy od kształtu urządzenia, ale zarówno strefa wstępnego ostrzegania, jak i strefa wyłączania mają ten sam kształt. Jedyna różnica między strefami, to ich wielkość.

Dodatkowo w przypadku zastosowania systemu Smartzone w większej liczbie urządzeń, moduły sterujące sprawnie współpracują pomiędzy urządzeniami, wykrywając, czy ktoś znajduje się w strefie pierwszej lub drugiej jednego urządzenia lub większej ich liczby.

Funkcje systemu

 • Pełna funkcjonalność bezpośrednio po podłączeniu: wszystkie komponenty są wyposażone w szybkozłącza lub dedykowane przyłącze kablowe. Jeśli moduł sterujący ulegnie uszkodzeniu, nowy moduł można zainstalować szybko i łatwo bez konieczności przeprowadzania ponownej kalibracji
 • Konfiguracja stref charakterystycznych dla poszczególnych urządzeń: możliwa jest indywidualna konfiguracja stref Smartzone w zależności od kształtu urządzenia i roli personelu kopalni. Jeżeli urządzenie posiada elementy o szerokich narożach lub dużych promieniach, system Smartzone ma wyjątkową zdolność odpowiedniego dostosowania się stref, zmniejszając liczbę zbędnych ostrzeżeń i wyłączeń
 • Integracja z układem Faceboss kiedy system Smartzone jest połączony z układem Faceboss, rozwiązywanie problemów z systemem zbliżeniowym jest szybkie i proste. Dedykowane ekrany umożliwiają operatorom przeprowadzenie oceny stanu i skuteczności systemu w czasie rzeczywistym
 • Przechowywanie danych: System Smartzone przechowuje dane przez minimum 80 godzin.
 • Moduły wbudowane do urządzenia: moduły są solidnie chronione przez metalowe klatki i elementy z poliwęglanu, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia w środowisku górniczym. Dodatkowo moduły nie są montowane ponad osłonami urządzenia  

Cechy elementów noszonych przez pracowników

Są one małe i mają kompaktową budowę, dzięki czemu łatwo je nosić na pasku. Urządzenie posiada aprobatę MSHA (nr aprobaty 18-A13003-0), jest iskrobezpieczne i zasilane wewnętrznym akumulatorkiem.

Specyfikacja

Rozmiar

67 x 117 x 39mm

Masa

370g

Czas pracy akumulatora

18godzin

Czas ładowania

8godzin

Rozmiar ładowarki

Sześciokrotność elementu noszonego przez pracownika

Obsługa i wsparcie firmy Joy

Wszystkie systemy Smartzone są obsługiwane przez techników firmy Joy pracujących w terenie oraz szeroką sieć dystrybucyjną.

System można zainstalować w czasie przebudowy modernizacyjnej w autoryzowanych ośrodkach serwisowych Joy lub zamówić do nowych urządzeń. 

Może Cię zainteresować...