Usługi firmy Joy Global w zakresie montażu urządzeń obejmują zmianę miejsca pracy oraz usługi odsprzedaży urządzeń.

Usługi zmiany miejsca pracy urządzeń

Firma Joy Global współpracuje z klientami nad opracowaniem planów zmiany miejsca pracy i ponownego montażu, przystosowując je do potrzeb, i biorąc pod uwagę wyjątkowe warunki w bieżącym i nowym miejscu zastosowania urządzenia. Usługi zmiany miejsca pracy urządzenia obejmują:

  • Wycofanie urządzenia z eksploatacji i demontaż (jeśli jest potrzebny)
  • Wywóz z pierwotnej lokalizacji
  • Transport do nowego miejsca
  • Ponowny montaż urządzenia (jeśli jest potrzebny)
  • Ponowne oddanie urządzenia do eksploatacji
  • Szkolenie w zakresie użytkowania i konserwacji

Usługi odsprzedaży urządzeń

Po zakończeniu procesu eksploatacji firma Joy Global może pomóc odsprzedać i przetransportować używane urządzenie w nowe miejsce. Dzięki naszym szerokim kontaktom w branży często jesteśmy w stanie znaleźć potencjalnych nabywców na niepotrzebne już urządzenia i uzyskać na nie rynkową cenę. Możemy następnie pomóc w czasie wycofywania takiego urządzenia z eksploatacji oraz transportowania go do nowego właściciela.