Proces konserwacji skoncentrowany na zapewnieniu niezawodności (RCM) obejmuje następujące elementy:

 • identyfikacja krytycznych funkcji maszyny
 • ·odnośnie parametry wydajności i wymagania dotyczące usterek funkcjonalnych
 • przeprowadzanie analizy przypadków awarii i ich skutków (FMEA) w celu określenia wymagań dotyczących konserwacji
 • definiowanie zadań, okresów międzykonserwacyjnych, zasobów i wymagań dotyczących personelu
 • generowanie danych z RCM i ich przekazywanie do skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją u klienta (CMMS)

Stań się bardziej wydajny, wdrażając system konserwacji skoncentrowany na zapewnieniu niezawodności (RCM):

 • Wykonaj odpowiednie zadania dotyczące planowanych przestojów, które zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z analizy pełnego zestawu urządzeń na całym świecie
 • Zaplanuj przestoje w odpowiednim czasie; wykorzystaj dane opracowane według danych pochodzących z szacunków żywotności podzespołów wchodzących w skład określonego zestawu urządzeń na całym świecie w zależności od zastosowania i środowiska
 • Zoptymalizuj wydajność konserwacji, zatrudniając właściwe osoby i określając właściwe zasoby i odpowiedni sprzęt dostępny podczas planowanych prac konserwacyjnych

Produkty pochodzące z partnerstwa na rzecz doskonałości konserwacji:

 • Przewodnik wspomagający Joy Global RCM jest przeznaczony zarówno dla uczestników klienta, jak i dla ekspertów usług serwisowych w terenie OEM, którzy powinni sprawdzić, czy ostateczne zadania dotyczące konserwacji uwzględniają lokalne warunki pracy
 • Zespół zarządzania cyklem eksploatacji Joy Global utrzymuje szablony RCM, które kiedy są dostosowane do warunków geologicznych kopalni, tworzą zoptymalizowane plany konserwacji specyficzne dla konkretnych zastosowań. Joy Global zapewnia zestaw zoptymalizowanych planów, przeznaczonych do użytku w skomputeryzowanym systemie zarządzania konserwacją u klienta (CMMS)
 • Eksperci firmy Joy Global ds. konserwacji i niezawodności będą współpracować z kopalnią na zasadach partnerstwa i przeprowadzać coroczne audyty konserwacji oraz aktualne analizy niezawodności wszystkich urządzeń na całym świecie w celu ciągłego doskonalenia planów konserwacji kopalni.