W przypadku pytań dotyczących relacji inwestorskich należy posłużyć się formularzem Kontakt z działem ds. relacji inwestorskich

Jeżeli chcesz zostać zarejestrowanym dostawcą, skorzystaj z formularza Rejestracja nowego dostawcy

Jeżeli chcesz przesłać CV, skorzystaj ze strony  Zgłoszenia dotyczące zatrudnienia.

Jakiej sprawy dotyczy pytanie lub komentarz?